ANASAYFA           ZİYARETÇİ           İLETİŞİM           SIK KULLANILANLARA EKLE

Tarihçe - Alpagut'un Anlamı Nedir?

 Alpağut kelimesinin kökü “ALP” kelimesidir. ALP kelimesi; Türk boyları arasında çok eski yıllardan beri kullanılmaktadır. ALP; Türkçe de Kahraman, Cesur, Yiğit anlamlarına gelmektedir. Sökmen ve Batur kelimeleri de Türk boyları arasında bu anlamda kullanılmıştır. Anadolu’da halen kullanılan Seymen kelimesi de Gökmen kelimesinin günümüze yansıyan şeklidir.

 ALP kelimesi, Oğuz boyları başta olmak üzere tüm Türk boylarında kullanılagelmiştir. Tarihimiz içinde isimlerini bildiğimiz ALP-TEKİN, ALP-ARGUN, ALP-ARSLAN, ALP-GAZİ, GÜNDÜZ-ALP kahramanlıkları ile ünlü Türk büyükleridir.

 ALP kelimesinin bir türevi olan ALPAGUT-ALPAVUT kelimeleri de şahıs ismi ya da yer ismi olarak ORHUN Kitabelerinde mevcuttur. Bir Türk boyu olan Uygur Yazıtlarında da ALPAGUT-ALPAVUT kelimeleri ile karşılaşılmaktadır. Bu yazıtlarda ALPAGUT-ALPAVUT kelimeleri tıpkı ALP kelimesi gibi hem has isim, hem sıfat ve hem de bir unvan olarak kullanılmaktadır. Bu isim, daha sonraki dönemlerde bir Türk boyunun adı olmuştur. XIV ve XVI. asırlarda Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevi Türk Devletlerine tabi kabileler arasında ALPAGUT adlı bir boyun da bulunduğu bilinmektedir.

 ALP, ALPI, ALPAGUT, ALPAVUT ( Benim çocukluk yıllarımda köyümüzün adı “APAVUT” diye söylenirdi.) isimlerine Türkiye’mizin çeşitli yerlerinde yer adı olarak rastlanmaktadır. Kars ilimizde “ALPKALE”, Kastamonu’da “ALPARKAN”, Kastamonu, Zonguldak ve Eskişehir illerimizde “ALPI” Alpağut köyleri, Çorum, Bolu, Kastamonu, Bursa, Ankara, Kütahya, Çankırı, Bilecik, Çanakkale ve Kırklareli illerinde “ALPAGUT” ve ya “ALPAVUT” köyleri bulunmaktadır. Bu köy isimleri, bu kelimenin bazı Türk boylarında bir kabile ismi olarak kullanılmasının sonucudur.

 Türk boyları arasında ALP kelimesinden türetilen bir diğer kelime de ALPEREN kelimesidir. İslâmiyet’ten önceki Türk Alpleri, İslâmiyet’in cihad ve gaza ruhu Türkler arasında yerleştikten sonra güce ALPGAZİ, yani Türk kahramanı niteliği kazanmıştır. Tasavvuf akımları ve çeşitli Tasavvuf tarikatları halk arasında yerleşince de ALPERENLER, yani Savaşçı dervişler şekline bürünmüşlerdir. Türk Alperenleri, Müslüman Türk Devletleri ( özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devletleri ) tarafından komşu Hıristiyan devletlerine ait sınır bölgelerine yerleştirilmişler, böylece sınır güvenlikleri sağlanmıştır. ALPERENLER, Osmanlı Devletinin kuruluş aşamasında da büyük bir rol üstlenmişlerdir.